fbpx
Xypex vedeneristys

Rapautuneen betonin korjaus vesitiiviiksi

Xypex tarjoaa betonin korjaustuotteita ja tuoteteknologiaa, jolla betonirakenteen korjaus vesitiiviiksi onnistuu kauttaaltaan. Tuotteiden epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tiivistämään rakennetta, silottamaan hiushalkeamia ja lisäämään rakenteen kemiallista kestoa. Xypex-tuoteteknologia reagoi aina, kun rakenteeseen pääsee vettä. Tuoteteknologian tiivistävästä ja betonin läpi etenevästä reaktiosta voit lukea oheisesta tutkimuksen yhteenvedosta.

Xypex-tuotteilla voidaan korjata ongelmia niin uudiskohteissa kuin korjauskohteissa, esimerkiksi:

 • Uudiskohteiden vedentunkeumaongelmien korjaus
 • Vuotavat halkeamat, hissikuilut, pohjalaatat, seinärakenteet
 • Rapautuneen betonin korjaus vesitiiviiksi
 • Betoniseinän paikkaus
 • Betoniseinän halkeaman korjaus
 • Erilaisten betonirakenteen vuotavien halkeamien tiivistäminen
 • Veden kapillaarisen nousun estäminen
 • Kosteuden läpitunkeutumisen estäminen rakenteessa
 • Betonirakenteen suojaus kemialliselta rasitukselta


Tutustu erilaisiin Xypex-tuoteratkaisuihin, joilla betonin korjaus vesitiiviiksi onnistuu takuuvarmasti!

Xypex Megamix -laastit betonin korjaukseen

Xypex Megamix -laasteja käytetään mm. seuraavissa tapauksissa:

 • Betonirakenteiden suojaaminen ja epätasaisuuksien korjaus
 • Betonirakenteen kulutuksen kestävyyden lisääminen
 • Betonirakenteen vedeneristäminen
 • Rapautuneen betonin korjaus vaativissa olosuhteissa kuten betoniallasrakenteissa ja muissa vettä pidättävissä betonirakenteissa.

Viimeistelemällä Xypex Megamix -pinta Xypex Concentrate -tuotteella mahdollistetaan tiivistävän Xypex-tuoteteknologian tunkeutuminen alusbetonirakenteeseen. Tällä saavutetaan ratkaisu, jossa pintarakenne on suojattu kemiallisesti kestävällä Xypex Megamix -laastilla ja alle jäävä betonirakenne tiivistyy Xypex Concentraten -tuoteteknologian vaikutuksesta veden tunkeumaa vastaan.

Xypex Megamix II Bio-San korjaus- ja suojauslaasti

Xypex Megamix II Bio-San on kehitetty betonirakenteen korjaus- ja suojauslaastiksi kemiallista sekä erityisesti mikrobiperäistä rapaumaa vastaan. Mikrobiperäistä rapaumaa esiintyy pääasiassa viemäri- ja likaveden puhdistamorakenteissa.

Xypex Concentrate - sementtipohjainen laasti

Xypex Concentrate on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan puhtaan/puhdistetun ja mattakostean betonin pintaan. Mitä kosteampi rakenne, sen paremmin tuotteen teknologia etenee betonirakenteessa. Tuotteen epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen ja tekevät rakenteesta nestetiiviin, silloittavat hiushalkeamia ja lisäävät rakenteen kemiallista kestoa. Tuote reagoi aina, kun rakenteeseen pääsee kosteutta.

Xypex Concentrate -tuotteen tiivistävästä vaikutuksesta ja tunkeutumisesta betonirakenteeseen on tehty havainnollistava tutkimus. Kokeessa Xypex Concentrate -tuote asennetaan negatiiviselle vedenpaineen puolelle ja verrataan kappaleen kuivumista täysin kuivaan ja kosteana pidettyyn verrokkikappaleeseen, joita ei ole käsitelty Xypex Concentrate -tuotteella.
Xypex Concentratea käytetään yleisesti katkaisemaan betonirakenteen kapillaarinen veden nousu, tiivistämään betonirakennetta veden tunkeumaa vastaan ja suojaamaan kemiallista rasitusta vastaan.

Xypex Modified - sementtipohjainen, suojaava laasti

Xypex Modified on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan tarvittaessa Xypex Concentrate -laastituotteen päälle suojaavaksi kerrokseksi.

Xypex Patch’n Plug - nopeasti kovettuva sementinpaikkaustuote

Xypex Patch’n Plug on nopeasti kovettuva sementtituote, jolla voidaan paikata rakenteessa olevat aktiiviset vuotokohdat kuten muottisidereiät, erottumat, työsaumat ja halkeamat.

Käyttöyhteystuotteet