Xypex vedeneristys

Rapautuneen betonin korjaus vesitiiviiksi

Xypex tarjoaa betonin korjaustuotteita ja tuoteteknologiaa, jolla betonirakenteen korjaus vesitiiviiksi onnistuu kauttaaltaan. Tuotteiden epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tiivistämään rakennetta, silottamaan hiushalkeamia ja lisäämään rakenteen kemiallista kestoa. Xypex-tuoteteknologia reagoi aina, kun rakenteeseen pääsee vettä. Tuoteteknologian tiivistävästä ja betonin läpi etenevästä reaktiosta voit lukea oheisesta tutkimuksen yhteenvedosta.

Xypex-tuotteilla voidaan korjata ongelmia niin uudiskohteissa kuin korjauskohteissa, esimerkiksi:

 • Uudiskohteiden vedentunkeumaongelmien korjaus
 • Vuotavat halkeamat, hissikuilut, pohjalaatat, seinärakenteet
 • Rapautuneen betonin korjaus vesitiiviiksi
 • Betoniseinän paikkaus
 • Betoniseinän halkeaman korjaus
 • Erilaisten betonirakenteen vuotavien halkeamien tiivistäminen
 • Veden kapillaarisen nousun estäminen
 • Kosteuden läpitunkeutumisen estäminen rakenteessa
 • Betonirakenteen suojaus kemialliselta rasitukselta


Tutustu erilaisiin Xypex-tuoteratkaisuihin, joilla betonin korjaus vesitiiviiksi onnistuu takuuvarmasti!

Xypex Megamix -laastit betonin korjaukseen

Xypex Megamix -laasteja käytetään mm. seuraavissa tapauksissa:

 • Betonirakenteiden suojaaminen ja epätasaisuuksien korjaus
 • Betonirakenteen kulutuksen kestävyyden lisääminen
 • Betonirakenteen vedeneristäminen
 • Rapautuneen betonin korjaus vaativissa olosuhteissa kuten betoniallasrakenteissa ja muissa vettä pidättävissä betonirakenteissa.

Viimeistelemällä Xypex Megamix -pinta Xypex Concentrate -tuotteella mahdollistetaan tiivistävän Xypex-tuoteteknologian tunkeutuminen alusbetonirakenteeseen. Tällä saavutetaan ratkaisu, jossa pintarakenne on suojattu kemiallisesti kestävällä Xypex Megamix -laastilla ja alle jäävä betonirakenne tiivistyy Xypex Concentraten -tuoteteknologian vaikutuksesta veden tunkeumaa vastaan.

Xypex Megamix II Bio-San korjaus- ja suojauslaasti

Xypex Megamix II Bio-San on kehitetty betonirakenteen korjaus- ja suojauslaastiksi kemiallista sekä erityisesti mikrobiperäistä rapaumaa vastaan. Mikrobiperäistä rapaumaa esiintyy pääasiassa viemäri- ja likaveden puhdistamorakenteissa.

Xypex Concentrate - sementtipohjainen laasti

Xypex Concentrate on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan puhtaan/puhdistetun ja mattakostean betonin pintaan. Mitä kosteampi rakenne, sen paremmin tuotteen teknologia etenee betonirakenteessa. Tuotteen epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen ja tekevät rakenteesta nestetiiviin, silloittavat hiushalkeamia ja lisäävät rakenteen kemiallista kestoa. Tuote reagoi aina, kun rakenteeseen pääsee kosteutta.

Xypex Concentrate -tuotteen tiivistävästä vaikutuksesta ja tunkeutumisesta betonirakenteeseen on tehty havainnollistava tutkimus. Kokeessa Xypex Concentrate -tuote asennetaan negatiiviselle vedenpaineen puolelle ja verrataan kappaleen kuivumista täysin kuivaan ja kosteana pidettyyn verrokkikappaleeseen, joita ei ole käsitelty Xypex Concentrate -tuotteella.
Xypex Concentratea käytetään yleisesti katkaisemaan betonirakenteen kapillaarinen veden nousu, tiivistämään betonirakennetta veden tunkeumaa vastaan ja suojaamaan kemiallista rasitusta vastaan.

Xypex Modified - sementtipohjainen, suojaava laasti

Xypex Modified on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan tarvittaessa Xypex Concentrate -laastituotteen päälle suojaavaksi kerrokseksi.

Xypex Patch’n Plug - nopeasti kovettuva sementinpaikkaustuote

Xypex Patch’n Plug on nopeasti kovettuva sementtituote, jolla voidaan paikata rakenteessa olevat aktiiviset vuotokohdat kuten muottisidereiät, erottumat, työsaumat ja halkeamat.

Käyttöyhteystuotteet

Insinööritoimisto Sulin

Pyydä tarjouspyyntö

Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöösi arkipäivisin 24 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta.