Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta ja sisäilma

Sisäilmaongelmat aiheuttavat monenlaisia terveysongelmia, ja siksi ne pitää aina ottaa vakavasti. Rakenteiden kosteudenhallinta on suuressa roolissa sisäilmaongelmien ehkäisyssä, mutta se ei yksistään välttämättä riitä: Kohteesta riippuen on pystyttävä hallitsemaan myös haitta-aineiden emittoitumista sisäilmaan. 

Ota yhteyttä

Sisäilmakorjaustuotteet

Sisäilmakorjaustuotteemme ratkaisevat rakenteesta sisäilmaan siirtyvien haitta-aineiden hallinnan. Esimerkiksi emissiosieppausmatto cTrap on Suomen markkinoilla tunnettu ja yli vuosikymmenen käytetty ratkaisu. Tuoteratkaisumme sisältävät lisäksi ilmatiivistykseen soveltuvia teippejä sekä elastisia massoja ja pinnoitteita.

Lue lisää

Injektointituotteet

Injektointituotteissa edustamme saksalaisia MC Bauchemie GmbH sekä Schomburg GmbH tuotteita. Valikoimaamme kuuluvat epoksipohjaiset, uretaanipohjaiset, geelipohjaiset ja sementtipohjaiset injektointiaineet. Valikoimasta löytyvät niin juomavesihyväksytyt injektointianeet kuin kemiallista rasitusta kestävät ja liikuntasauman liikettä sietävät injektointiaineet. Oikea tuote ja injektointimenetelmä valitaan kohdekohtaisesti.

Lue lisää

Kapillaarisen kosteudennousun katkaiseminen

Kosteudennoususta kärsiviin rakenteisiin voidaan toteuttaa kapillaarikatko, jolla estetään veden tunkeutuminen rakenteeseen. Näin suojataan rakenne kosteudelta ja sen aiheuttamilta ongelmilta pidemmällä aikavälillä. Kapilaarikatkon lisäksi suosittelemme kiinnittämään huomiota rakenteiden pintakerroksiin. Tarjoamme sekä vettä pidättäviä että diffuusioavoimia sekä kapilaarisesti vettä siirtäviä pintarakenteita.

Lue lisää

Rakenteen vedentiiveys

Rakenteen vedentiivistykseen tarjoamme teknisiä laasteja, jotka kestävät negatiivista vedenpainetta mutta kykenevät laskemaan vesihöyryn lävitseen. Tämä mahdollistaa sekä kellarirakenteen että maanvaraisen allasrakenteen korjaamisen rakenteen sisäpuolelta. Vastaavasti käytettäessä rakenteen ulkopuolella nämä tuotteet mahdollistavat rakenteen kuivumisen mutta estävät veden tunkeutumisen runkoon. Tuotevalikoimassa on sekä laasteja että elastisia vedeneristäviä pinnoitteita.

Lue lisää

Laastit ja tasoitteet

Kosteudenhallinnassa laasteilla ja tasoitteilla on merkittävä rooli. Kapillaarisen kosteudennousun tai maanvastaisen rakenteen kosteussiirtymän käsittely voidaan tehdä joko estämällä veden läpitunkeutuminen tai rakentamalla kosteutta haihduttava ja rakenteessa hallitusti siirtävä ratkaisu. Tilanne ratkaisee, kumpi vaihtoehdoista on parempi.

Lue lisää

Kalsiumsilikaattilevyjärjestelmä

Kalsiumsilikaattilevy on lämmöneristysmateriaalina alkalinen eli homehtumaton. Kun levyyn yhdistetään oikeat materiaalit, saadaan aikaan mineraalisia, epäorgaanisia, alkalisia, diffuusiolle ja kosteuden siirtymiselle avoimia sisäpintoja. Ympäristöministeriö on määritellyt silikaattilevyn turvalliseksi rakenneratkaisuksi. Asiantuntijamme auttavat mielellään teknisesti parhaan kokonaisuuden räätälöinnissä.

Lue lisää

Sisämaalit

Keim-maalituotteet eivät sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteistä ja ovat rakennusfysikaalisesti optimoituja huolehtimaan rakennuksen rakenteista. Maalit ovat silikaattipohjaisia ja diffuusioavoimia. Keim tarjoaa täyden valikoiman sisämaaleja erilaisiin rasitusolosuhteisiin, ja siten oikeanlaisen tuotteen jokaiseen projektiin. Estetiikkaa unohtamatta!

Lue lisää

Ota yhteyttä

Insinööritoimisto Sulin Oy
Valuraudankuja 8
00700 Helsinki
+358 9 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi