fbpx

Insinööritoimisto Sulinin vihreät arvot

Mitä ne merkitsevät meille Insinööritoimisto Sulin Oy:läisille? Ympäristön kannalta kestävä toiminta ja ratkaisut ovat meille äärimmäisen tärkeitä asioita, jotka näkyvät toiminnassamme monella tasolla.

Ympäristöystävällisyys tuotteissamme

Pyrimme huomioimaan tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden minimoinnin valmistamissamme sekä edustamissamme tuotteissa niin kattavasti kuin mahdollista. Alalla vakiintuneissa tuotteissamme on valmistajien osalta huomioitu tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden minimointi merkittävästi paremmin kuin niiden vertailutuoteryhmissä keskimäärin.


Vihreät arvot ovat toimintamme ytimessä, pyrimme edelläkävijyyteen myös ympäristöystävällisten ratkaisujen ja tuotteiden saralla ja haluamme osaltamme kehittää rakennusalaa kohti kestävämpiä standardeja.

Kestävää kehitystä tukevat ratkaisut fokuksessa

Pidämme itsemme ajan hermolla rakentamisen uusimmista innovaatioista sekä kestävämmistä ja ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista. Olemme esimerkiksi aloittaneet maahantuomaan tuoteratkaisua, jolla saadaan merkittävästi vähennettyä rakentamisessa syntyviä hiilipäästöjä sekä samalla parannettua materiaalitehokkuutta. Tämä on tärkeä edistysaskel rakennusprosesseissa, missä suurimmat päästöt tulevat yleensä rakennusmateriaalien valmistuksesta. Kun uuden teknologian ansiosta runkoon ja perustuksiin kuluu noin puolet vähemmän massaa, vähenee betonin tarve sekä samalla päästöjen määrä huomattavasti.

Uusiutuva energia pyörittää meidänkin toimitilojamme

Insinööritoimisto Sulin Oy:n omat toimitilat lämmitetään maalämmöllä, sähkön tuotamme pääosin itse aurinkoenergialla, ja sen ylimenevä sähköntarve paikataan myös uusiutuvalla energialla.