fbpx
Loading...
cTRAP – Terveellisempi sisäilma

cTRAP – Terveellisempi sisäilma

cTrap on pintaemissiot torjuva ja sitova sisäilmakorjaustuote, jonka avulla sekä torjutaan että parannetaan terveydelle haitallista sisäilmaa. Se estää haitalliset emissiot, mutta on avoin vesihöyrylle eikä täten sido kosteutta pinnalleen. Se on helppo asentaa moneen pintaan ja täysin kemikaaliton, jolloin asennuksen aikana tiloja on mahdollisuus käyttää normaalisti.

cTrap sitoo pintaemissiot ja estää niiden pääsyn sisäilmaan

cTrap tuote on kehitetty pysäyttämään ja sitomaan itseensä rakenteista ja rakenteiden hajoamistuotteista tulevat emissiot, ollen samalla avoin vesihöyryn kululle. Tuote ei siis itsessään muuta rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Tästä syystä tuote on oivallinen valinta mm. puu- ja hirsirakenteisten välipohja- sekä seinärakenteiden korjauksiin.

cTrap estää emissioiden pääsyn asennuspinnalta sisäilmaan. Tuote koostuu neljästä eri kerroksesta, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa maksimoiden kokonaisvaikutuksen. Tuote on joustava ja se voidaan asentaa lattioihin, seiniin, kattoihin ja onteloiden päälle. Tuotteen asennuspaikka on yksinkertaisesti riippuvainen siitä, mistä emissiot tilaan leviävät. Alusmateriaali ei aseta yleisesti rajoitteita tuotteen käytölle.

Joustavuutta asennukseen

Tyypillisiä asennuskohteita ovat puu- ja betonirakenteiset välipohjat, hirsirakenteet, muovimattoemissoista kärsivät rakenteet sekä erilaiset home- ja mikrobivaurioituneet rakenteet. Asennuspaikkaa voidaan suunnitella monipuolisesti. Esim. välipohjarakenteissa tuote voidaan asentaa suoraan vasten haitta-aineista rakennetta, esim. välipohjan palkistoja tai suoralle pinnalle esim. tulevan lattian alusrakenteen alle. Muovimattokohteissa tuotetta on asennettu myös vanhan muovimattorakenteen päälle silloin, kun kohteelle on suunniteltu käyttöikä ennen isompaa peruskorjausta tai haettu rakenteelle lisää käyttöikää. Muovimatot poistettaessa tuote hallitsee alusmateriaaliin mahdollisesti imeytyneet haitta-aineet. Asennuspaikan ja purkujen laajuudet määrittelee rakennesuunnittelija kohdekohtaisesti.

Ilmatiivis mutta vesihöyryille avoin, haitta-aineet sitova rakenne

cTrap-tuote on ilmatiivis, mutta vesihöyryjä läpäisevä (Sd < 0,01m). Tämän johdosta tuote soveltuu erinomaisesti erilaisten puurakenteista peräisin olevien emissioiden torjuntaan, sillä puun kyky vastaanottaa ja luovuttaa kosteutta tuotteen läpi säilyy. Samalla tuotteen adsorptiokerros estää erilaisten haitta-aineiden, kuten VOC yhdisteiden läpipääsyn, joita pelkkä ilmatiivis rakenne ei pysäytä.

Kemikaaliton vaihtoehto sisäilmakorjaukselle

Tuote on kemikaaliton, joten asennusta voidaan suorittaa tuotteen puolesta esimerkiksi julkisten tilojen, kuten sairaaloiden, kauppakeskusten ja koulujen ollessa käytössä. Näin ollen myöskään väistötiloja ei tarvita kun korjausta voidaan tehdä alue kerrallaan edeten.

Sisäilmaongelmat kuriin nopeasti asennettavalla tuotteella

Tuotteen asentaminen on nopeaa, joten korjaustoimiin ei tarvitse varata olosuhteista riippuen kuin muutama vuorokausi. Nopeimmillaan esim. luokkahuone on saatu korjattua yhden työpäivän kuluessa. cTrap tuotteen päälle voidaan asentaa käytännössä minkä tahansa tyyppinen kelluva lattiapäällyste, kuten parketti, laminaatti tai vinyyliponttilattia. Jos kohteeseen halutaan asentaa muovimatto, tulee lattia ensiksi levyttää soveltuvalla aluslattia materiaalilla. Emissioiden levitessä seinistä tai katosta, voidaan tuotteen päälle asentaa esimerkiksi kipsilevy.

Mihin sisäilmahaittoihin cTrap tuotetta voidaan käyttää?

Terveydelle haitallinen sisäilmanlaatu voi johtua monesta eri tekijästä. Eräs tyypillinen terveysongelmia ja oireita aiheuttava päästölähde syntyy kosteusvaurioperäisestä rakennusmateriaalien hajoamisesta, tyyppiesimerkkinä muovimaton ja mattoliimojen, tai kreosoottipitoisten pikisivelyjen aiheuttamista  VOC* ja  PAH** yhdisteistä.

  • cTrap tuotteella voidaan toteuttaa myös kaksoislaattapalkisto rakenteiden emissiokorjauksia joustavasti.
  • cTrap tuotetta voidaan siis käyttää myös mikrobivaurioituneiden sekä mykotoksiineista, eli homemyrkyistä kärsivien rakenteiden korjaukseen. Lisäksi aktiivihiilimatto estää tehokkaasti myös Radonkaasun kulkeutumisen lävitseen.
  • *VOC = Volatile organic compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  • **PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbons = Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Tekniset tuote-esitteet

cTrap tekninen tuote-esite

cTrap asennusohje

liittymien tiivistys esimerkkejä

Lue myös:

cTrap FAQ – yleisimmät kysymykset ja vastaukset

cTrap 10-v virstanpylväät

Valmistajan omat kotisivut ja Instagram-sivu.

 

Loading...
cTRAP – Terveellisempi sisäilma

cTRAP – Terveellisempi sisäilma

cTrap on pintaemissiot torjuva ja sitova sisäilmakorjaustuote, jonka avulla sekä torjutaan että parannetaan terveydelle haitallista sisäilmaa. Se estää haitalliset emissiot, mutta on avoin vesihöyrylle eikä täten sido kosteutta pinnalleen. Se on helppo asentaa moneen pintaan ja täysin kemikaaliton, jolloin asennuksen aikana tiloja on mahdollisuus käyttää normaalisti.

cTrap sitoo pintaemissiot ja estää niiden pääsyn sisäilmaan

cTrap tuote on kehitetty pysäyttämään ja sitomaan itseensä rakenteista ja rakenteiden hajoamistuotteista tulevat emissiot, ollen samalla avoin vesihöyryn kululle. Tuote ei siis itsessään muuta rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Tästä syystä tuote on oivallinen valinta mm. puu- ja hirsirakenteisten välipohja- sekä seinärakenteiden korjauksiin.

cTrap estää emissioiden pääsyn asennuspinnalta sisäilmaan. Tuote koostuu neljästä eri kerroksesta, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa maksimoiden kokonaisvaikutuksen. Tuote on joustava ja se voidaan asentaa lattioihin, seiniin, kattoihin ja onteloiden päälle. Tuotteen asennuspaikka on yksinkertaisesti riippuvainen siitä, mistä emissiot tilaan leviävät. Alusmateriaali ei aseta yleisesti rajoitteita tuotteen käytölle.

Joustavuutta asennukseen

Tyypillisiä asennuskohteita ovat puu- ja betonirakenteiset välipohjat, hirsirakenteet, muovimattoemissoista kärsivät rakenteet sekä erilaiset home- ja mikrobivaurioituneet rakenteet. Asennuspaikkaa voidaan suunnitella monipuolisesti. Esim. välipohjarakenteissa tuote voidaan asentaa suoraan vasten haitta-aineista rakennetta, esim. välipohjan palkistoja tai suoralle pinnalle esim. tulevan lattian alusrakenteen alle. Muovimattokohteissa tuotetta on asennettu myös vanhan muovimattorakenteen päälle silloin, kun kohteelle on suunniteltu käyttöikä ennen isompaa peruskorjausta tai haettu rakenteelle lisää käyttöikää. Muovimatot poistettaessa tuote hallitsee alusmateriaaliin mahdollisesti imeytyneet haitta-aineet. Asennuspaikan ja purkujen laajuudet määrittelee rakennesuunnittelija kohdekohtaisesti.

Ilmatiivis mutta vesihöyryille avoin, haitta-aineet sitova rakenne

cTrap-tuote on ilmatiivis, mutta vesihöyryjä läpäisevä (Sd < 0,01m). Tämän johdosta tuote soveltuu erinomaisesti erilaisten puurakenteista peräisin olevien emissioiden torjuntaan, sillä puun kyky vastaanottaa ja luovuttaa kosteutta tuotteen läpi säilyy. Samalla tuotteen adsorptiokerros estää erilaisten haitta-aineiden, kuten VOC yhdisteiden läpipääsyn, joita pelkkä ilmatiivis rakenne ei pysäytä.

Kemikaaliton vaihtoehto sisäilmakorjaukselle

Tuote on kemikaaliton, joten asennusta voidaan suorittaa tuotteen puolesta esimerkiksi julkisten tilojen, kuten sairaaloiden, kauppakeskusten ja koulujen ollessa käytössä. Näin ollen myöskään väistötiloja ei tarvita kun korjausta voidaan tehdä alue kerrallaan edeten.

Sisäilmaongelmat kuriin nopeasti asennettavalla tuotteella

Tuotteen asentaminen on nopeaa, joten korjaustoimiin ei tarvitse varata olosuhteista riippuen kuin muutama vuorokausi. Nopeimmillaan esim. luokkahuone on saatu korjattua yhden työpäivän kuluessa. cTrap tuotteen päälle voidaan asentaa käytännössä minkä tahansa tyyppinen kelluva lattiapäällyste, kuten parketti, laminaatti tai vinyyliponttilattia. Jos kohteeseen halutaan asentaa muovimatto, tulee lattia ensiksi levyttää soveltuvalla aluslattia materiaalilla. Emissioiden levitessä seinistä tai katosta, voidaan tuotteen päälle asentaa esimerkiksi kipsilevy.

Mihin sisäilmahaittoihin cTrap tuotetta voidaan käyttää?

Terveydelle haitallinen sisäilmanlaatu voi johtua monesta eri tekijästä. Eräs tyypillinen terveysongelmia ja oireita aiheuttava päästölähde syntyy kosteusvaurioperäisestä rakennusmateriaalien hajoamisesta, tyyppiesimerkkinä muovimaton ja mattoliimojen, tai kreosoottipitoisten pikisivelyjen aiheuttamista  VOC* ja  PAH** yhdisteistä.

  • cTrap tuotteella voidaan toteuttaa myös kaksoislaattapalkisto rakenteiden emissiokorjauksia joustavasti.
  • cTrap tuotetta voidaan siis käyttää myös mikrobivaurioituneiden sekä mykotoksiineista, eli homemyrkyistä kärsivien rakenteiden korjaukseen. Lisäksi aktiivihiilimatto estää tehokkaasti myös Radonkaasun kulkeutumisen lävitseen.
  • *VOC = Volatile organic compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  • **PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbons = Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Tekniset tuote-esitteet

cTrap tekninen tuote-esite

cTrap asennusohje

liittymien tiivistys esimerkkejä

Lue myös:

cTrap FAQ – yleisimmät kysymykset ja vastaukset

cTrap 10-v virstanpylväät

Valmistajan omat kotisivut ja Instagram-sivu.