fbpx

Suomessa 1950-1980 luvun betonirakenteet vaativat jo kunnostuksia

Betonirakenteiset vesialtaat niin puhdas - että likavesipuolelle

Suomessa 1950–1980 luvulla tapahtuneen kaupungistumisen yhteydessä on rakennettu runsaasti betonirakenteisia vesialtaita sekä puhdas- että likavesipuolelle. Tämän aikakauden betonirakenteet vaativat
jo kunnostustoimenpiteitä.

Monesti ajatellaan, että juomaveden säilömiseen rakennettu teräsbetonirakenne on ikuinen, mutta näin ei ole. Näissä kohtaamme korjauspuolella vähintäänkin hienoaineksen kulumista pinnalta mutta tyypillisesti
pinta on pehmentynyt ja terästen suojaetäisyyttä joudutaan palauttamaan.

Betonirakenteet kohtaavat rapauttavia tekijöitä

Likavesipuolella puolestaan betonirakenteet kohtaavat useita niitä rapauttavia tekijöitä. Edes aikanaan vesitiiviillä massalla ja hyvällä raudoituksella tehdyt altaat eivät tahdo käytännössä kestää vuosikymmeniä
ilman vaurioita. Tämän vuoksi on hyvä käytön aikana tehdä tarkistus- ja korjaustoimenpiteitä rakenteen tavoitellun käyttöiän saavuttamiseksi.

Kuva 2. Vesipiikattua betonipintaa.

Olosuhteet, joissa työ ja materiaalien asennus suoritetaan

Kuva 3. Likavesilaitokset allasrakenne, josta sementtipinta rapautunut paljastaen runkoaineen.

Korjattaessa teräsbetonirakenteisia altaita unohdetaan monasti ottaa huomioon olosuhteet, joissa työ ja materiaalien asennus suoritetaan. Allasrakenteet ovat rakenteeltaan paksuja ja läpeensä kastuneet vuosikymmenten vesirasituksen ansiosta. Ne voivat olla myös umpioita tai sijaita maan alla, jolloin niiden saaminen pintakuivaksi ei ole käytännössä mielekästä. Samoin työtilat voivat olla ahtaat ja vaikeakulkuiset.

Tämän vuoksi on isoksi eduksi, mikäli suositaan tuotteita, joita voidaan asentaa korkeaa rakennekosteutta sisältäville betonirakenteille tai jopa lähes märkään pintaan. Käytettäessä tuotteita, jotka soveltuvat käytännön asennuskohteisiin nostetaan asennustyön onnistumisen todennäköisyyttä merkittävästi.

Tuotteiden olisi hyvä olla myös käytännössä helposti asennettavissa eikä riitä, että ne näyttävät teknisissä esitteissä mielenkiintoisilta.

Xypex-Megamix-II

Kuva 4. Kaatopaikan suotovesialtaan seinämien korjausta

Xypex Megamix II tuotteet

Näiden seikkojen takia olemme olleet tyytyväisiä Xypex tuotteiden käytettävyyteen erilaisten allasrakenteiden korjaamisessa. Xypex tuotteet ovat maailmalla ja Suomessa koeteltuja ratkaisuja, joilla asentajat pystyvät etenemään moninaisissa olosuhteissa, sekä voivat suositella ratkaisuita myös tilaajille.

Xypex-Megamix-II_2

Kuva 5. Xypex Concentrate käsittelyä.

Voisiko näistä ratkaisuista olla apua sinun projektissasi?

Onko sinulla kysymyksiä projektista tai siinä käytetyistä ratkaisuista? Kerromme mielellämme lisää ja keskustelemme sinun saneeraus- tai rakennusprojektisi vaatimuksista. Ota yhteyttä!