Sulin Oy
Tuotteet » Aquella tuotteet » Eristysaine »

Aquella Eristysaine

Värillinen kiviainespohjainen kosteuseristysmaali betoni-, kallio- ja muille kiviainespinnoille.

Käyttökohteita ovat mm.
  • Väestösuojat
  • Kallioluolat ja tunnelit
  • Maanalaiset paikoitus- ja varastotilat
  • Hissikuilut

Aquella Eristysaine on hienojakoinen, kiviainespohjainen jauhe, jota veteen sekoitettuna käytetään betoni- ja kalliopinnoilla estämään kosteuden
tunkeutuminen pintarakenteen läpi. Tuote soveltuu käytettäväksi aikaisemmin käsittelemättömille tai hiekkapuhaltamalla puhdistetuille kallio-, 
betoni- ja ruiskubetonipinnoille.