Sulin Oy
Xypex » Tekniset tiedot » Pitkäaikaiskestävyys »

Pitkäaikaiskestävyys:
Xypexin pitkäaikaiskestävyyttä on koestettu sekä olemassaolevia kohteita tutkimalla, että laboratorio-olosuhteissa toteutettujen tutkimusten kautta.

1) Cronulla Marina - Sydney
Cronulla Marinan kohteessa Sydneyssä australiassa tehtiin betonirakenteiselle laiturille tutkimukset neljän- ja 19-vuoden päästä laiturin rakentamisesta. Laiturin betonimassassa on käytetty Xypex Admix lisäainetta. Syvällisen ja pitkäaikaisen tutkimuksen tuloksena todettiin, että Xypex ei ainoastaan vedeneristä ja näin ollen paranna betonirakennetta, vaan sen reaktiokyky jatkaa toimintaansa läpi koko rakenteen elinkaaren, jatkaen samalla rakenteen elinkaaren pituutta yli alkuperäisen suunnitelman.

Alla on esitetty yhteenvetona 15 vuoden välein tehtyjen kahden identtisen tutkimuksen yhteenvedot:

Kloridien diffuusioaste on suoraan yhteydessä Xypex tuoteteknologian kykyyn pienentää betonin veden läpäisevyyttä. (Veden tunkeuma on ensisijainen keino kloridien tunkeutumiseen betoniin). Erittäin vähäinen kloridien tunkeuma saavutettiin Xypex lisäaineistetulla betonimassalla Marinan laiturirakenteissa. Tämän lisäksi, vaikka tutkimusten välillä oli 15 vuotta, kloridien tunkeuma betonissa väheni 92 %:lla. Näin suuri pitoisuuden muutos voi oletettavasti johtua vain jatkuvasta Xypex kiteiden kasvusta, pienentäen jatkuvasti betonin veden läpäisevyyttä.

Laskettaessa rakenteen odotettua elinkaarta tutkimuksissa saatujen arvojen perusteella päädytään tulokseen, että rakenteen laskennallinen käyttöikä on tutkimushetkestä eteenpäin 129 vuotta. Tämä tarkoittaa että laiturirakenteen elinkaari sen valmistumisesta on 150 vuotta.
Rakenteen teräksissä ei havaittu olevan minkäänlaisia merkkejä korroosiosta vaikka suojabetonin kerrospaksuus kohteessa on vain 40 mm.

Aihetta koskeva laajempi tekninen uutiskirje ladattavissa oikealta: Xypex Lisää elinikää betonirakenteelle.

2) Laboratoriokoe C30/37 betonilla sulfaatin rapauttavaa vaikutusta vastaan
Tutkimus nro ICO: 27366774, DIC: CZ27366774
Tutkimuksessa käytetty C30/37 betonilaatua XA3 luokituksen mukaisesti.

Vertailukappaleena Xypec Admix C1000-NF linäaineellistettu 0,5% ja 1% sementin massan määrästä
Koestuksen kesto 4 kk, olosuhteet 36000mg SO4/L. Tämä on noin 6 x määrä yli XA3 luokituksen.

Todettu että Xypex lisäaineellistettujen kappaleiden massahävikit välillä 5 - 50g/m2 annostelusta riippuen. 
Vertailukappaleiden massahävikin keskiarvo oli  4860g / m2. Massahävikki on siis jopa lähes 1000 kertainen verrattuna Xypex Amidx lisäaineelllistettuun kappaleeseen.

Tutkimus ladattavissa oikealta: Xypex-Sulfaatinkesto

3) Laboratoriokoe - upotuskoe 5% rikkihappoliuokseen 
Xypexin toimintaa agressiivisissa olosuhteissa testattiin upottamalla perinteisestä Portlandsementistä valmistetut koekappaleet 5 % rikkihappoliuokseen 10 viikon ajaksi. Liuoksen pH 0,7. Osa kappaleista käsiteltiin Xypex Concentate tuotteella ja osa jätettiin verrokkikappaleiksi.

 Tulosten tarkastelussa todetaan että Xypex Concentrate käsitellyt kappaleet olivat rapautuneet vain 1/8 osan siitä, mitä verrokkikappaleet testijakson aikana.

Tutkimus ladattavissa oikealta: Xypex-rikkihappoKuvat