Sulin Oy
Xypex » Tekniset tiedot » Tekniset uutiskirjeet »

Voit ladata tekniset uutiskirjeemme sivun oikeasta laidasta. 
  • Xypex - Suojaa betoniterästen korrosoitumista vastaan
  • Xypex - Lisäarvoa suunnitteluun
  • Xypex - Rapauttava alkalikiviainesreaktio betonirakenteissa ja Xypex tuoteteknologia
  • Xypex - Rannikkoseudulla esiintyvät happamat sulfaattimaat
  • Xypex - Viemärirakenteiden (mikrobiperusteinen) rapautuminen 
  • Xypex - Betonin kapillaarisesti tiivistävien lisäaineiden vertailukelpoisuus EN 934-2 luokan perusteella
  • Xypex - Case vuotavan kellariseinän tiivistäminen (Xypex concentrate)