Sulin Oy
XYPEX » Xypex » Tekniset tiedot »Xypex Teknologia

Xypex on myrkytön käsittely betonin vesitiivistämiseksi ja suojaamiseksi. Xypexin tärkein ja samalla ainutlaatuisin ominaisuus on kyky muodostaa 
pehmyttä, betonia rikkomatonta kidemuodostelmaa syvälle betonin huokosrakenteeseen. Tämä kiderakenne tiivistää betonin pysyvästi veden ja
muiden nesteiden tukeumalta, vedenpaineen suunnasta riippumatta. Xypex tuotteet ovat jauheita ja ne koostuvat portlandsementistä, kvartsihiekasta
ja monista aktiivisista patentoiduista epäorgaanisista ainesosista.

Teräsbetonirakenteiden ennenaikaisesta rapautumisesta on tullut maailmanlaajinen ongelma jolla on vakavia taloudellisia seurauksia huollon,
korjaamisen ja rakenteiden uusimisten kautta. Tästä seuraa vaikutuksia myös ympäristölle ja rakenteiden turvallisuudelle.
 

Agressiivisten ainesosien tunkeutuminen betoniin / diffuusio ilmenee betonin toisiinsa kytkeytyneissä huokosissa sekä halkeamissa jotka ovat
syntyneet eri syistä. Käytännössä betonin halkeamat toimivat kulkuväylänä nesteille ja näinollen lisäävät betonin läpäisevyyttä. Halkeilun edetessä
betonin läpäisevyys lisääntyy ja enemmän vettä sekä mahdollisesti vahingollisia kemikaaleja pääsee betonimatriisiin aiheuttaen ennenaikaista
rapautumista.
 
Xypexin vaikuttaja-aineet reagoivat kosteuden sekä sementin hydrataatiossa syntyvien sivutuotteiden kanssa aiheuttaen katalyyttisen reaktiot.
Tässä reaktiossa betonin huokosiin ja halkeamiin muodostuu liukenematonta kiderakennetta. Tämä rakenne tukkii pysyvästi betonin huokoset
veden ja muiden nesteiden tukeutumiselta kaikista suunnista. Tukkimalla betonin huokosrakenteen sekä sillottamalla halkeamat Xypex teknologia
tekee betonista vesitiiviin.


Kuvaparit 1-3 kuvastavat kiderakenteen kasvua kapillaaritiehyessä.

Kuvapari 4 esittää Xypexin kiderakenteen halkeaman silloituskykyä. Lopulta halkeama sillottuu täydellisesti. Xypex teknologia kykenee sillottamaan halkeaman 0,4 mm asti täydellisesti.

Video: Xypex teknologia

Kuvapari 1. Xypex kiderakenteen muodostuminen betonin kapillaaritiehyessä.

Kuvapari 2. Xypex kiderakenteen kasvu sekä kapillaaritiehyen täyttyminen.


Kuvapari 3. Kapillaaritiehyen täydellinen tukkeutuminen Xypex kiderakenteen ansiosta.


Kuvapari 4. Xypex teknologian kyky sillottaa ja tukkia halkeamia.

Kuvat