Sulin Oy
XYPEX » Xypex » Rakenteen korjaustuotteet »

Xypex Megamix laastit

Xypex Megamix I laastia käytetään betonirakenteissa vesitiiveyttä ja kulutuskestävyyttä tuovana kerroksena. Tuote voidaan käyttää Xypex 
Concentrate tuotteen suojaavana kerroksena ja mahdollistamaan nopean aikataulun korjausratkaisuja korjauskohteissa. 

Xypex Megamix I on ainutlaatuinen sementtipohjainen kuituvahvistettu sekoite sisältäen Xypexin patentoituja vaikuttaja-aineita. Tuotteen 
sitoutuvuutta voidaan parantaa sekoittamalla se Xycrylic Admixin kanssa. Tuote voidaan asentaa kerralla 1,6 - 10 mm vahvuisena kerroksena. 

Tuotetta voidaan käyttää rapautuneiden betonipintojen korjaukseen vaativissa olosuhteissa, erityisesti altaissa, tunneleissa ja muissa vettä 
pidättävissä betonirakenteissa. 

Xypex Megamix II on korjauslaasti heikentyneen ja rapautuneen betonirakenteen kasvattamiseksi alkuperäiseen korkoonsa sekä 
uudelleenpinnoitusta varten. Megamix II on vahvasti alustaan sitoutuva, lähes kutistumaton ja kemiallisesti erittäin kestävä tuote. 
Tuotteella voidaan tehdä 10 - 50 mm vahvuisia kertakasvatuksia. 

Xypex Megamix II soveltuu betonikorjauksiin mm. vesisäiliöissä, betonisissa viemärirakenteissa, kaivoissa ja holveissa, rakenteissa, 
jotka ovat meriveden kanssa tekemisissä sekä silta-, tunneli- että parkkihallirakenteissa. Tuote on erityisesti kehitetty kohteisiin, jossa 
tarvitaan suojaa fyysisiä ja kemiallisia rasituksia vastaan.

Xypex Megamix II + Bio-San on kehitetty betonirakenteen korjaus- ja suojauslaastiksi kemiallista sekä erityisesti mikrobiperäistä 
rapaumaa vastaan. Mikrobiperäistä rapaumaa esiintyy pääasiassa viemäri- ja likaveden puhdistamorakenteissa.

Xypex Megamix laastien edut:
  • Erinomainen tartunta sekä sitoutuminen betonialustaan
  • Alhainen kutistuminen – kuituvahvistettu
  • Estää suolojen tunkeutumista
  • Heti käyttövalmis, lisää vain vesi
  • Soveltuu vaakapintojen korjauksiin
  • Ei sisällä VOC yhdisteitä
  • NFS 61 juomavesirakenteisiin hyväksytty


Kuvat