Sulin Oy
Vesitornit ja puhdasvesialtaat » Vesitornin korjaaminen » Korjaus Xypex tuotteilla »

Betonirakenteisen ylävesisäiliön saneeraus Xypex tuotteilla

Xypex tuotteet vaativat asennettaessa mattakostean alustan, vesitorni on tuotteille esimerkillinen asennusalusta. 

Korjausohjelmaan kuuluu tornin puhdistuksen jälkeinen vauriokohtien paikkaus sekä Xypex Concentrate ja Modified tuotteiden asennus 
säiliön sisäpintaan.

Kuvat
Tuotteeseen liitetyt tekniset tiedostot
Käyttöyhteystuotteet