Sulin Oy
Kosteudesta kärsivät rakenteet » Pintarakenneratkaisut » Silikaattilevyrakenne Keim iPor »


Keim iPor - sisäpuolen mineraalinen, epäorgaaninen ja diffuusioavoin lämmöneristejärjestelmä

Keim iPor kalsiumsilikaattilevyjärjestelmää käytetään sisätiloissa, jossa halutaan homehtumaton, epäorgaaninen ja vesihöyryille avoin lämmöneristejärjestelmä. Tyyppikorjauskohteessa on lähtökohtaisesti vesihöyrytiiviit pintamateriaalit sekä kosteusvaurioitunut eristemateriaali. Keim iPor järjestelmä soveltuu asennttavaksi mineraaliselle alustalle, kuten harkko-, tiili- tai betonipinnoille. Jos rakenteissa on voimakasta kosteuden läpitunkeumaa tai kapillaarista kosteudennousua, kysy kapillaarikatkoista Freezteq ja Xypex tuotteiden osalta.

Keim iPor lämmöneristejärjestelmä sisäpuolelle

Keim iPor järjestelmä koostuu silikaattilevyn lisäksi Keim Seccopor ja Mycal sarjan laasti-, maali-, ja levytuotteista.

  • Koko rakenne on diffuusioavoin eikä muodosta estettä kosteuden kululle (μ=2)
  • Lämpöä eristävä 50mm λ=0,045 W/(mK) > 60mm λ=0,042 W/(mK)
  • Erittäin alkalinen ja siten epäedullinen ympäristö mikrobikasvustolle
  • Täysin epäorgaaninen ja koostuu vain luonnon mineraaleista
  • Turvallinen ja terveellinen valinta sisätiloihin
  • Palamaton, täyttää paloluokan A1 DIN 4102 / EN 13501-1 mukaan

Kosteutta säätelevä hygroskooppinen ratkaisu

Valitessa Keim iPor kalsiumsilikaattilevyjärjestelmän saat luotettavan lämmöneristysjärjestelmän. Keim iPor järjestelmän kosteutta säätelevä kokonaisuus on kehitetty mahdollisimman tehokkaaksi. Järjestelmän kaikki komponentit (silikaattilevyt, laasti ja maali) ovat täysin epäorgaanisia, erittäin alkalisia, eivätkä ne muodosta estettä kosteuden kululle. Rakenteessa ja ilmassa oleva kosteus pääsee esteettömästi kulkemaan järjestelmän läpi. Tällöin rakenteeseen ei pääse kertymään liiallista kosteutta, mikä heikentäisi iPor silikaattilevyn lämmöneristyskykyä. Rakenne luovuttaa kosteutta huoneilmaan, kun huoneilman suhteellinen kosteus on rakenteen suhteellista kosteutta alhaisempi. Tämä tapahtuu esimerkiksi ilmastoidussa huoneessa tai avattaessa ikkuna. Näin sisäilman kosteus pysyy tasaisempana ja miellyttävämpänä käyttäjälle.

Keim iPor levyn dimensiot: 390 mm x 600 mm

Saatavilla olevat levypaksuudet (mm): 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ja 200 mm Kuvat
Tuotteeseen liitetyt tekniset tiedostot
Käyttöyhteystuotteet