Sulin Oy
Sisämaalit ja tasoitteet » Sideaineet ja pohjusteet » Keim Spezial-Fixativ »

KEIM Spezial-Fixativ

KEIM Spezial-Fixativ on ohenne ja esikäsittelyaine, joka koostuu puhtaasta nestemäisestä kalivesilasista sekä pienistä määristä lisäaineita 
Keim emulsiomaaleille VOB/C DIN 18 363, 2.4.1. standardin mukaisesti.

Tuotetta käytetään ohenteena mm. seuraaville Keim maalityypeille:
  • KEIM Granital  
  • KEIM Ecosil-ME
  • KEIM Mycal-Top
  • KEIM Quarzil 
  • KEIM Biosil 

Tuotteella voidaan myös esikäsittelynä tasata alustan imukykyä, toteuttaa mineraalisen alustan lujitus- ja pölynsidontakäsittelyn.

Kuvat
Tuotteeseen liitetyt tekniset tiedostot