Sulin Oy
Sisämaalit ja tasoitteet » Tasoitteet ja laastit » Keim Seccopor »Keim Seccopor

Keim Seccopor-Grosso  (suurin raekoko 2,0 mm) 
Keim Seccopor-Fino  (suurin raekoko 0,6 mm)

Keim Seccopor laastit ovat kalkki-sementtipohjaisia laasteja, joiden käyttöalueena ovat erityisesti maakosteudesta kärsivien rakenteiden ja vanhojen rakennusten sisäpinnat. Tuotteilla on erinomainen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta. Tuotteet ovat huokoistettuja, diffuusioavoimia ja täysin 
epäorgaanisia laasteja.


Edut
  • Toimii kosteutta tasaavana kerroksena
  • Erinomainen vesihöyryjen läpäisykyky μ: ≤ 11
  • Soveltuu levitettäväksi käsin ja koneellisesti
  • Kestävä pinta sisätilakäyttöön
  • Toimii suolankeräyslaastina kun asennettuna 20 mm kerrosvahvuisena

Keim Seccopor laastin huokosrakenne edesauttaa alustan kuivumista, tasaa huoneilman kosteutta sekä edesauttavat laastin toimimista kohteissa, 
joissa esiintyy suoljen läpitunkeumaa alustasta.
Kuvat