Sulin Oy
Julkisivut » Julkisivumaalit »

KEIM julkisivumaalit

Keim Farbenin tuotevalikoimista löytyy maalausratkaisu kaikille mineraalisille alustoille. Tuotevalikoima koostuu vuoden 1878 perinteisestä 
2-komponenttisesta Keim Purkristalat silikaattimaalista moderneihin 4. sukupolven 1-komponenttisiin dispersiomaaleihin, jotka saavat tartunnan 
myös orgaanista sideainetta sisältävään alustaan. Yhdistävänä tekijänä kaikille maaleille on kaliumvesilasipohjainen sideaine sekä luonnonkivestä 
hierretyt pigmentit.