Sulin Oy
cTrap ratkaisu » cTrap ratkaisu » cTrap Q&A »

cTrap FAQ - yleisimmät kysymykset ja vastaukset

Mikä cTrap  on ja missä sitä käytetään?
cTrap on Lundin yliopistossa Ruotsissa kehitetty tuote sisäilmaongelmista kärsivien tilojen korjaamiseen. cTrap tuote estää haitallisten emissioiden pääsyn rakenteiden ja sisäpintojen lävitse sisäilmaan. Tuote on ”kangasmainen vuota” joka asennetaan haitta-aineita tuottavalle pinnalle: esimerkiksi lattialle, seinälle tai kattoon.

Miten cTrap tuote toimii?
cTrap koostuu useasta eri kerroksesta. Tuotteen toiminta perustuu aktiivihiilen sitomiskykyyn sekä ilmatiiviin, mutta vesihöyryille avoimen kalvon yhteistoimintaan. Aktiivihiili sitoo itseensä haitallisia yhdisteitä ja ilmatiivis kalvo varmistaa, että tuotteen lävitse ei pinnalta pääse haitta-aineita sisäilmaan. Tuotteen ollessa vesihöyryille avoin se ei itsessään vaikuta rakenteen kosteustekniseen toimintaan.

Mitä yhdisteitä cTrap tuote sitoo / estää?
cTrap tuote estää tutkitusti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH), sieni- /homemyrkkyjä (mykotoksiinit), sekä erilaisia epämiellyttäviä hajuja. Tuote on testattu toimivan tehokkaasti myös estämään radon kaasun pääsyä sisäilmaan. 

Yhdisteistä esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa mainitut TXIB, 2-etyyli-1-heksanoli, styreeni sekä formaldehydi on testattu, ja cTrap kykenee sitomaan ja estämään näiden kulun sisäilmaan. Lisäksi asetuksessa on mainittu naftaleeni (PAH) joka koostuu kahdesta bentseenirenkaasta. Bentseeni on testattu laboratoriossa ja kuten yllämainitut yhdisteet, sekään ei läpäise tuotetta. Keskimäärin yhdisteiden väheneminen laboratoriokokeissa on noin 99 % lähtötasosta.

Mille pinnalle cTrap tuote voidaan asentaa?
cTrap voidaan asentaa käytännössä mille pinnalle tahansa. Tuote voidaan halutessa asentaa suoraan vanhojen materiaalien päälle, jos vain rakenne muutoin tämän sallii. Toisaalta, cTrap voidaan asentaa syvällekin rakenteisiin lähelle emission lähdettä. Päätös on kohdekohtainen ja riippuu kohteen olosuhteista sekä korjauksen tavoitteista. 

Esimerkiksi tuotetta on asennettu asbestipitoisen vinyylilaatan päälle kohteessa, jossa haluttiin välttää suuritöiset asbestipurut tietäen, että kohteen käyttöikä muiltakin osin tulee päätökseen vuosikymmenen sisällä ja rakennus on määrä korvata uudella.

Toisaalta, jos kohteessa on esim. kostuneesta muovimatosta / muovimattoliimoista johtuvia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voi olla järkevää poistaa matto sekä liimat ja asentaa cTrap kosteusvauriosta korjatulle alustalle. Näin ollen asennusalusta (usein betoni) pystyy puhdistamaan itsensä ajan kanssa, sillä cTrap kykenee sitomaan itseensä alustaan imeytyneet haitalliset yhdisteet, jotka pelkän muovimaton vaihdon yhteydessä muutoin haihtuisivat alustasta sisäilmaan. Vaihtoehtoisesti cTrap voidaan asentaa vaurioituneen pintarakenteen päälle poistamatta esimerkiksi muovimattoa / liimoja kun tavoitellaan hyvin nopeaa korjausta. 
Lähteistä riippuen esimerkiksi betoniin, voi imeytyä haitta-aineita jopa 5-10 cm syvyydelle. Tämän betonimäärän poistaminen rakenteista on usein todella työlästä ja kallista.

Mitä materiaaleja cTrap tuotteen päälle voidaan asentaa?

Lattiat:
cTrap tuotteen päälle voidaan asentaa käytännössä mikä tahansa kelluva lattiaratkaisu. Kelluva lattiaratkaisu on kaikista helpoin ja nopein asentaa. Laminaatti, vinyylilankku tai parkettilattian alle ei tarvita välttämättä erillistä askeläänieristettä. Mikäli kohteeseen halutaan alustaan liimattava muovimatto tai esim. laatoitus, tulee cTrap tuotteen päälle asentaa päällysmateriaalille soveltuva aluslattia. Suoraan cTrap tuotteen päälle ei siis voi liimata mattoa / asentaa laatoitusta. Tehtäessä betonivalu cTrap tuotteen päälle tulee väliin asentaa eriste tai vastaava laakerikerros.

Katot ja seinät:
Usein cTrap asennetaan seinään koolauspuiden avulla ja päälle tulee uudet rakennuslevyt. Kuten yllä mainittiin, cTrap voidaan asentaa myös vanhan seinä / kattomateriaalin päälle, toki tuote tulee verhoilla sisäkäyttöön halutulla materiaalilla, esim. rakennuslevy / panelointi.

Voinko tehdä reiän cTrap tuotteen läpi?
cTrap tuote voidaan kiinnittää esim. koolaukseen sinkilöillä, niiteillä tai ruuvein. Tuotteeseen tehtävä kiinnitysreikä ei muodostu normaalitilanteessa suoraksi reitiksi emissioille, sillä emissioiden tulisi ensin läpäistä tuotteen aktiivihiilikerros. Toki tarpeetonta tuotteen rei’ittämistä tulee välttää, sekä asennus työmaalla tehdä siten, ettei tuote vaurioidu asennettaessa ja että tuotteen kaikki saumakohdat ovat tiiviisti teipatut.

Tuottaako cTrap itsessään mitään emissioita?
cTrap tuote itsessään on testattu VOC mittauksella eikä siitä itsestään haihdu ympäristöön mitään haitallisia yhdisteitä. Tuote on täysin hajuton. Tämän vuoksi tuote on hyvä vaihtoehto myös kemikaaliyliherkkyydestä kärsivien korjauskohteisiin. Tuote on kemikaaliton vaihtoehto esimerkiksi epokseilla suoritettaville tiivistyskorjauksille.

Kuinka pitkään cTrap tuotteen aktiivihiili kykenee varastoimaan emissioita?
Käytännössä VOC tai PAH yhdisteet eivät voi kyllästää tuotteen sitomiskapasiteettia. Teoriassa tuotteella on tietty sitomiskapasiteetti. Sitomiskapasiteetin tullessa täyteen, estää tuotteen ilmatiivis kalvo haitta-aineiden pääsyn lävitseen.

Tuotteen aktiivihiilen kyllästyminen tapahtuu huomattavasti hitaammin kuin ilmanpuhdistin / suodatinratkaisuissa, joissa ilmaa ajetaan jatkuvasti paineella aktiivihiilikerroksen läpi. cTrap tuotteen kohdalla ollaan kahden tiiviin materiaalin välissä, jossa ilman liikettä ei juurikaan esiinny. Näin ollen, aktiivihiiltä kyllästyttävät vain alusmateriaalista vapautuvat / haihtuvat yhdisteet. Muutamien kohteiden ja yhdisteiden osalta on tehty laskentoja, joissa tuotteen aktiivihiilen sitomiskapasiteetiksi on saatu laskennallisia arvoja 20 vuodesta yli 100 vuoden käyttöikään. Tulee toki muistaa, että esimerkiksi muovimaton ja mattoliiman hajoamistuotteita ei synny rajattomasti, vaan niiden emissiontuotto alkaa jossain vaiheessa laskea.

Tuleeko rakenteen liittymät tiivistää ennen tuotteen asennusta?
Useimmiten erityisesti lattia-asennuskohteissamme on seinä-lattia liittymät tiivistetty ilmavuotojen varalta ennen cTrap asennusta. Usein tiivistyksiä on tehty jo aiemmissa korjauksissa esimerkiksi vedeneristemassoilla tai teipaten käyttöön soveltuvilla tuotteilla. 
Suosittelemme myös aina nostamaan cTrap tuotetta vähintään jalkalistan verran seinälle, jolloin cTrap tuote vielä varmistaa liittymän tiiveyden. Ilmavuodot rakenteiden läpi ja erityisesti liittymistä voivat rakenteiden ollessa alipaineisia olla potentiaalisesti suuri emissiota sisäilmaan tuova ongelmakohta. 

Miten kiinnitän cTrap seinänoston lattia-asennuksessa?
cTrap lattianosto voidaan kiinnittää seinään monin eri tavoin. Kohteissamme on käytetty teippausta, vedeneristemassaa tai jalkalistan avulla seinään kiinnittämistä. Oleellisinta on, että tuote asennetaan tiiviisti seinää vasten.

Mistä voin ostaa cTrap tuotetta ja millaisissa erissä sitä myydään?
Insinööritoimisto Sulin Oy toimii suomessa cTrap tuotteen maahantuojana. cTrap tuotetta voit ostaa meiltä. Tuote on saatavilla varastostamme. cTrap tuote toimitetaan rullissa, jossa on (l )1,20 m x (p) 25 m eli yhteensä 30 m2.

Kysy lisää toimitusvaihtoehdoista tai poikkea käymään. Nouto toimipisteestämme on myös mahdollista.

Insinööritoimisto Sulin Oy
Ormuspellontie 18 
00700 Helsinki 
(09) 350 5700
www.sulinoy.fiKäyttöyhteystuotteet