Sulin Oy
Julkisivut » Suolojen poisto » Keim Ätzflüssigkeit »

Keim Ätzflüssigkeit

Tuote on mieto, piihappo-pohjainen, mineraalisten pintojen esikäsittelytuote.

Tuotteella voidaan poistaa esim. pinnoille muodostunutta kiiltoa ja suoloja, jotka ovat haitallisia päälle tulevan kerroksen tartunnalle."Sinterlayer" laastin tiivis pintakerros, jossa hienoaines pinnassa

Hierrettäessä liian märkää laastin pintaan on mahdollista, että laastin hienoaines nousee pintaan ja kuivuttuaan sulkee laastin huokosrakenteen.
Ongelma korostuu sementtipitoisilla laasteilla sekä käytettäessä huokoista hierrintä.

Laastin huokosrakenteen sulkeutuminen aiheuttaa laastin diffuusio-ominaisuuksien heikkenemisen, toisin sanoen alustassa oleva tai sinne 
kulkeutunut kosteus ei pääse kuivumaan laastikerroksen läpi yhtä tehokkaasti kuin huokoisesta, avoimesta laastipinnasta.

Erityisesti jäätymis-sulamissyklin ansiosta tiiviiden pintojen taakse tiivistynyt vesi voi aiheuttaa mittaviakin ongelmia. Liika kosteus myös 
heikentää laastin tartuntaa.

Ongelma voidaan havaita esim. visuaalisella tarkastelulla (laastipinnan kiilto) tai pintakosteusmittarilla.

Hienoaineskerroksen poisto voidaan toteuttaa kemiallisesti (Keim Ätzflüssigkeit käsittely) tai mekaanisesti, teräsharjaus/hionta. Kosteuden vapaata 
siirtymistä alustasta voidaan edesauttaa käyttämällä oikeita työtekniikoita, pienen μ-arvon (diffuusiovastusluku) omaavia laastituotteita sekä pienen 
sd-arvon (diffuusiovastus) omaavia maalituotteita. Keim laastien μ-arvot vaihtelevat välillä 8...12, joten ne ovat vesihöyryille erittäin avoimia. 
Yleisimmin käytettyjen Keim maalituotteiden sd-arvot ovat 0,01 m.

Keim laasti- ja maalituotteilla saavutetaan avoin kokonaisuus, joka toimii kosteusteknisesti oikein.

Kuvat