Sulin Oy
Etusivu » Kosteuskatko »

Kosteuskatkotuotteet betoni- sekä tiili-& harkkorakenteisiin.

Kosteudennoususta kärsiviin rakenteisiin voidaan toteuttaa kapillaarikatko jolla estetään veden tunkeutuminen rakenteeseen.

Betonirakenteiden kapillaarikatkotuote on Xypex Concentrate ja tiili- / harkkorakenteiden tuote on Freezteq.

Yleisimmin rakenteiden kapillaarinen vedennousu tapahtuu anturoiden kautta edeten rakenteessa ylöspäin, tai suoraan maanvastaisista rakenteista. Freezteq tuotteella voidaan torjua tehokkaasti alhaalta ylöspäin nouseva kosteus, useimmiten katko toteutetaan alimpaan mahdolliseen tiili- tai harkkoriviin. 

Xypex käsittelyllä voidaan torjua maanvastainen kosteuden läpitunkeutuminen betonirakenteessa tai esimerkiksi torjua anturoista nouseva kosteudennousu porakatkolla suoraan anturaan.

Pintamateriaalit

Kosteudennoususta kärsivä rakenne paljastuu usein pinnoitemateriaalien vaurioitumisella. Mahdollisuuksien mukaan, tulisi kosteudennoususta kärsineen rakenteen pinnoitteet, esimerkiksi vanhat laasti- ja maalikerrokset poistaa, usein noin metrin korkeudelta. Tämän jälkeen rakenteelle toteutetaan kapillaarikatko soveltuvalla tuotteella sekä valita pintamateriaalit siten, että rakenteessa jo olevalle kosteudelle annetaan mahdollisuus kuivua.

Keim laastit muodostavat yhdessä Keim silikaattimaalien kanssa diffuusioavoimen järjestelmän, jossa vesihöyryt pääsevät kulkemaan rakenne kerrosten läpi eikä kosteus tiivisty tiiviiden pintamateriaalien taakse aiheuttamaan uusia vaurioita.

Materiaalien diffuusioavoimmuudesta

Keim laastien diffuusiovastusluku μ on välillä 8-12. Yleisesti käytössä olevilla saneerauslaasteilla diffuusiovastus on 5-6 kertaa suurempi. Mitä suurempi diffuusiovastus, sitä suurempi on materiaalin kyky vastustaa vesihöyryjä. Maaleista tuttu sd-arvo saadaan kertomalla diffuusiovastusluku μ umateriaalin paksuudella metreinä. Sd-arvo kuvastaa vesihöyryn vastusta ilmapatjan läpi. 

Esim: 20mm laastikerros jonka μ-arvo on 11 antaa sd-arvoksi 11*0,02 = 0,22. Tämä vastaa siis 0,22 m paksua ilmakerrosta joka vastustaa vesihöyryn kulkua.
 

Kuvat